Edut

Kylpyhuone on yleensä kallein ja aikaa vievin rakennusosakokonaisuus. Parma Kylpyhuoneiden tuotekonsepti takaa luotettavan ja onnistuneen lopputuloksen – tasalaatuisena ja taloudellisesti.

Kokonaisvastuullinen toimittaja

Parma Kylpyhuoneet on käyttövalmis kokonaisuus, jolloin asiakas on tekemisissä vain yhden ja kokonaisvastuullisen toimittajan kanssa. Jos kylpyhuone rakennettaisiin paikalla, alihankkijoiden määrä kasvaisi kymmeniin, jolloin myös käsiteltävät asiat moninkertaistuvat.

Yhdellä nostolla kokonainen kylpyhuone

Parma Kylpyhuoneet toimitetaan työmaalle juuri oikeaan aikaan, jolloin ne nostetaan suoraan rekasta oikeille paikoille. Ei materiaalien välivarastointia työmaalla, ei jäte- eikä varastointikustannuksia kuten paikalla rakentamisessa.

Rakentaminen hallituissa olosuhteissa

Valmistusprosessin suorittaa vakituinen, koulutettu henkilökunta tarkkojen työvaihesuunnitelmien mukaisesti tehtaan lämpimissä ja kuivissa sisätiloissa. Lopputulokseen eivät vaikuta vaihtelut eri urakoitsijoiden työn yhteensovittamisessa, työmaan sääoloissa eikä alueellisessa työvoimatilanteessa.

Nopeammin valmista

Taloteknisesti laajojen asennuskokonaisuuksien käyttö säästää aikaa ja työmaan ylläpitokustannuksia. Kun Parma Kylpyhuoneet ovat valmiina ennen sisustustöiden aloittamista, rakennuksen käyttöönotto on jo kylpyhuoneen mitan lähempänä.

Tasainen laatu

Rakenneratkaisut on testattu ja hyväksytty täyttämään vedeneristykselle, pitkäaikaiskestävyydelle sekä palo-, ääni- ja sähköturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ja mikä tärkeää, kylpyhuonerakenteet ovat palamattomia ja homeenkestäviä.

Parma Kylpyhuoneiden valmistuksessa noudatetaan standardin ISO 9001 mukaista laadunvarmistusta.

Kokonaisvastuu

Kokonaisvastuu toimituksen laadusta ja viranomaismääräysten noudattamisesta on Parmarine Oy:llä, vain yhdellä toimittajalla useiden aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien sijasta.

Vähemmän jätettä

Tuotantoprosesseihin sovelletaan ympäristöstandardia ISO 14001. Turvallisten materiaalien käyttö ja kierrätystoiminta ovat tärkeä osa nykyaikaista rakennusteollisuuttamme.